• 1
  • 1
  • 3
  • 4
  • 8
  • 5
  • 7
  • 6
11 32 33 44 85 56 77 68
Gallery Js by WOWSlider.com v4.0
Lĩnh vực hoạt động

  Thuế

Thuế

LCT Lawyers là một công ty luật cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn pháp lý với độ chính xác và hiệu quả cao về lĩnh vực thuế trong nước và quốc tế của nhiều ngành nghề khác nhau cho các cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với sự am tường, khả năng phân tích chuyên sâu và kinh nghiệm sẵn có, LCT Lawyers sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết nhanh chóng các vấn đề và giao dịch về thuế. Chúng tôi luôn chú trọng tìm kiếm các phương thức nhanh chóng và hữu hiệu trong việc tranh tụng về thuế và đàm phán thời gian xử lý hồ sơ với các cơ quan thuế. Chúng tôi cam kết đưa ra các phương án thực tiễn để giảm thiểu tối đa các khoản thuế phải trả phát sinh từ giao dịch mua bán và sáp nhập và tuân thủ luật pháp đến các giao dịch quỹ đầu tư và quy hoạch thuế phức tạp.


Dịch vụ cung cấp

  Hoạch định thuế trong nước và quốc tế

  LCT Lawyers tư vấn cho khách hàng trong việc cấu trúc doanh nghiệp, xem xét các khoản đầu tư và giao dịch, tận dụng các khoản ưu đãi và giảm trừ thuế để tối thiểu hóa các nghĩa vụ thuế trong nước và quốc tế, đồng thời thực hiện dịch vụ tư vấn:

  Các quy định về thuế tại Việt Nam và Quốc tế

  Nguồn doanh thu và các khoản giảm trừ

  Áp dụng chính sách ưu đãi và miễn trừ thuế

  Mức thuế và thời điểm nộp thuế

  Áp dụng việc hoàn thuế theo từng tháng và từng năm


Định giá và kê khai thuế

  Hỗ trợ các thủ tục đăng ký cấp mã số thuế

  Định giá thuế

  Kê khai thuế hàng tháng và hàng năm

  Mức nộp thuế Doanh nghiệp, thuế GTGT và thuế Nhà thầu

  Rà soát các khoản ưu đãi và giảm trừ thuế

  Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  Áp dụng các ưu đãi về thuế doanh nghiệp, thuế hoãn lại, hoặc thuế suất ưu đãi nhóm ngành nghề ưu tiên hoặc các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

  Rà soát thuế suất ưu đãi cho thuế xuất khẩu

  Áp dụng các khoản miễn trừ cho thuế GTGT và thuế xuất khẩu

  Định giá các khoản giảm trừ và khấu trừ thuế nước ngoài.

  Kê khai thuế nhằm giảm trừ các khoản lỗ kết chuyển cuối kỳ


Giải quyết Tranh chấp và Tố tụng

  Xem xét các bản kê khai hiện hành và trước đây nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

  Hỗ trợ khách hàng trong các đợt kiểm toán và thanh tra thuế trong nước

  Tham gia vào các hành động khắc phục hành chính

  Giải quyết tranh chấp và các thủ tục tố tụng liên quan đến thuế

  Đánh giá rủi ro và các vấn đề thuế phát sinh trong quá trình thẩm định pháp lý công ty


Đội ngũ chuyên viên tư vấn thuế

Đội ngũ chuyên viên tư vấn thuế hoạt động dưới sự dẫn dắt của Luật sư Châu Huy Quang – Thạc sỹ Luật (Trường Đại học West of England, Bristol, Anh Quốc). Các vấn đề về thuế của khách hàng sẽ được tư vấn bởi các Luật sư giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực như doanh nghiệp, bất động sản, ngân hàng, luật thương mại cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các Cộng sự cấp cao với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật đa quốc gia và các công ty luật lớn trong nước.