• 1
  • 1
  • 3
  • 4
  • 8
  • 5
  • 7
  • 6
11 32 33 44 85 56 77 68
Gallery Js by WOWSlider.com v4.0
Giao dịch tiêu biểu

Tài Chính Và Ngân Hàng

  Đại diện cho một ngân hàng quốc tế lớn để làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

  Hỗ trợ một ngân hàng địa phương lớn trong giao dịch ‘repo’ với Barclays, dựa trên Trái phiếu liên kết rủi ro tín dụng của chính phủ.

  Hỗ trợ một ngân hàng lớn phát hành Trái phiếu liên kết rủi ro tín dụng trong số 700 triệu USD Trái phiếu Chính phủ quốc tế.

  Đại diện cho một ngân hàng lớn trong việc dàn xếp tín dụng trị giá 100 triệu USD với một ngân hàng quốc tế để tài trợ cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

  Hỗ trợ cho một đơn vị của PetroVietnam với khoản vay hợp vốn 175 triệu USD với các ngân hàng nước ngoài để mua tàu chở dầu cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

  Tư vấn một số ngân hàng quốc tế về cấu trúc tài chính vận tải biển hợp vốn cho một đơn vị của PetroVietnam Group.

  Tư vấn cho một tập đoàn bất động sản chào bán Trái phiếu và Chứng chỉ trị giá 2 nghìn tỷ đồng để phát triển Khu đô thị mới tại Hà Nội.

  Tư vấn cho một công ty bất động sản lớn về việc dàn xếp tài chính trị giá 1 nghìn tỷ đồng cho một ngân hàng lớn tại Việt Nam.

  Tư vấn cho một công ty tài chính lớn về các hoạt động kinh doanh của công ty tại Việt Nam.