• 1
  • 1
  • 3
  • 4
  • 8
  • 5
  • 7
  • 6
11 32 33 44 85 56 77 68
Gallery Js by WOWSlider.com v4.0
Giao dịch tiêu biểu

Mua bán & Sáp Nhập

   Đại diện cho một công ty đầu tư Việt Nam mua lại công ty phát triển điện lực sở hữu 5 nhà máy thủy điện.

   Hỗ trợ một tập đoàn lớn của Mỹ trong thương vụ sáp nhận năm doanh nghiệp tại Việt Nam

   Tư vấn cho một nhà quản lý tài sản người Scandinavia trong việc mua lại cổ phần từ một tập đoàn lớn tại Việt Nam.

   Tư vấn cho một số công ty bảo hiểm lớn của Mỹ và Canada trong việc mua lại phần lớn cổ phần của một công ty bảo hiểm phá sản tại Việt Nam.

   Tư vấn cho một công ty thép lớn của Nhật Bản trong một thương vụ M&A tại Việt Nam.

   Đại diện cho nhiều công ty trụ sở tại Việt Nam trong các giao dịch M&A với các quỹ đầu tư tại Việt Nam.

   Tư vấn cho một công ty vốn nhà nước của một quốc gia trong vùng Đông Nam Á về cấu trúc và thẩm định pháp lý của 5 năm dự án bất động sản tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với tổng trị giá 100 triệu USD.

   Tư vấn cho một công ty đầu tư và phát triển tại Việt Nam trong việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và hợp đồng mua lại cổ phần với một công ty liên kết của ngân hàng đầu tư toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, trị giá giao dịch 25 triệu USD.

   Tư vấn cho một công ty thuốc lá Việt Nam trong việc tái cấu trúc, thẩm định pháp lý và M&A. Giao dịch được thực hiện bởi một ngân hàng đầu tư quốc tế với trị giá hơn 200 triệu USD.


   Tư vấn cho một nhà đầu tư Nhật Bản mua lại cổ phần của một công ty niêm yết hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển và vận tải hàng không quốc tế, dịch vụ logistics và kho ngoại quan;

   Tư vấn cho một tổ chức giáo dục lớn của Mỹ trong kế hoạch mua bán và sáp nhập nội bộ để củng cố tiềm lực và phát triển mạng lưới khắp Miền Nam Việt Nam.

   Tư vấn cho một tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc về cấu trúc giao dịch và tư vấn cho khách hàng trong việc soạn thảo các văn bản pháp lý cần thiết để thực hiện việc mua lại 100% cổ phần của một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất;

   Tư vấn việc chuyển nhượng cổ phần của một tập đoàn tại Singapore, có 2 công ty con tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cho một nhà đầu tư Nhật Bản.

   Tư vấn cho một tập đoàn lớn của Hồng Kông mua lại cổ phần của một công ty dệt may trong nước;

   Tư vấn cho một nhà đầu tư Malaysia tiến hành thủ tục thẩm định pháp lý một khách sạn 5 sao để mua lại quyền quản lý và điều hành khu kinh doanh trò chơi điện tử trong khách sạn.

   Tư vấn cấu trúc giao dịch trong thương vụ mua lại cổ phần của một công ty Hồng Kông trong một liên doanh tại Việt Nam hoạt động sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe.