• 1
  • 1
  • 3
  • 4
  • 8
  • 5
  • 7
  • 6
11 32 33 44 85 56 77 68
Gallery Js by WOWSlider.com v4.0
Giao dịch tiêu biểu









Giải Quyết Tranh Châp

  Đại diện cho nhà phát triển Hồng Kông về các vụ tranh chấp bất động sản lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Được một công ty sản xuất của Đức chỉ định tư vấn và giải quyết các tranh chấp liên quan đến dự án sản xuất điện.

  Đại diện cho một công ty sản xuất thực phẩm của Ý trong việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam liên quan đến vấn đề quản lý chất thải.

  Đại điện cho công ty thiết kế kiến trúc của Mỹ trong vụ tranh chấp với các nhà phân phối tại Việt Nam.

  Hỗ trợ cho một công ty dược phẩm của Đức trong các vụ tranh chấp về xây dựng và thu hồi nợ từ các bên mua.

  Hỗ trợ một công ty con của Hàn Quốc trong các vụ tranh chấp về việc thuê nhà với Bên thuê.

  Đại diện cho Công ty Kyoei Steel trong một vụ tranh chấp với nhà đầu tư trong nước liên quan đến giao dịch dự án và thành lập Công ty liên doanh Kyoei Steel Việt Nam. Dự án này được xem là một trong những dự án thép lớn nhất khu vực miền Bắc, Việt Nam.

  Đại diện cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Việt Nam trong vụ tranh chấp với Bayswater Maritime Ltd tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Trọng tài đã quyết định bác bỏ khiếu nại của Bayswater và buộc họ phải chịu các lệ phí phát sinh.

  Đại diện cho Công ty Mapletree tại Tòa án nhân dân Quận Phú Nhuận – Tòa sơ thẩm và tại Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh – Tòa phúc thẩm trong vụ xét xử tranh chấp hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Trí Việt.