• 1
  • 1
  • 3
  • 4
  • 8
  • 5
  • 7
  • 6
11 32 33 44 85 56 77 68
Gallery Js by WOWSlider.com v4.0
Giao dịch tiêu biểu

Bất Động Sản Và Cơ Sở Hạ Tầng

  Tư vấn cho Đơn vị quản lý dự án cải thiện nước và đại lộ Đông Tây về đại lộ Đông Tây và Hầm Thủ Thiêm Advised the East West Highway and Water

  Hỗ trợ đàm phán hợp đồng FIDIC về Saigon M&C Tower. Đại diện cho Ban quản lý Xây dựng và Đầu tư Thủ Thiêm để đàm phán hợp đồng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

  Đại diện cho một tập đoàn lớn của Hàn Quốc để đàm phán các vấn đề liên quan đến dự án Khu phức hợp Thành phố Hà Nội.

  Tư vấn cho một nhà phát triển bất động sản Singapore trong việc phát triển Khu đô thị mới Bình Dương và tư vấn tài chính dự án trong việc phát triển khu phức hợp nhà ở và thương mại phía Nam Sài Gòn.

  Hỗ trợ pháp lý trong việc xây dựng nhà máy thủy điện cho một công ty Việt Nam tại khu vực miền Bắc, Việt Nam.

  Tư vấn cho một công ty phát triển bất động sản Singapore trong một giao dịch M&A và hoạch định thuế cho dự án căn hộ dịch vụ tại TP. Hồ Chí Minh.

  Tư vấn dự án đầu tư xây dựng Đường nối thành phố Hạ Long và cầu Bạch Đằng theo hình thức hợp đồng BT với tổng vốn đầu tư hơn 290 triệu USD

  Tư vấn cho một nhà phát triển bất động sản Nhật Bản trong việc phát triển khu phức hợp nhà ở và thương mại phía Nam, Việt Nam.

  Tư vấn cho một công ty xây dựng tại Việt Nam về dự án tại Venezuela đầu tư xây dựng nhà xã hội do chính phủ Venezuela trợ cấp.