• 1
  • 1
  • 3
  • 4
  • 8
  • 5
  • 7
  • 6
11 32 33 44 85 56 77 68
Gallery Js by WOWSlider.com v4.0
Nhân Sự

ANGELA CLARKE
     Chuyên viên phát triển kinh doanh

Trình độ:
  Cử nhân Kinh tế (Trường Đại học College Dublin, Ai-len)

Ngôn ngữ:
  CTiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ai-len

Sau khi tốt nghiệp Bằng Cử nhân Kinh tế tại Ai-len, bà đến Việt Nam để làm việc và trau dồi kinh nghiệm thực tiễn về doanh nghiệp và quản lý. Trước đây Angela đã từng tham gia một số hoạt động trong trường Đại học College Dublin như làm đại diện cho trường tham gia các vụ tranh tụng cấp quốc gia và quốc tế. Cộng với kinh nghiệm trong việc phát triển thương hiệu, kinh doanh, radio và báo chí, bà hiện đang phụ trách việc thúc đẩy các hoạt động phát triển thương mại cho LCT Lawyers.

Email: angela.clarke@lctlawyers.vn